Jak głosować?

Można głosować na maksymalnie 5 projektów z wybranego przez siebie rejonu stanowiącego część dzielnicy. Mokotów został podzielony na 8 rejonów. Wierzbno znalazło się w Rejonie 3.

 • Od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. można glosować na projekty przez Internet.
 • Można przesłać swój głos listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. - karty do głosowania będzie można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 • Można także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach 20-30 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy, lub w 8-miu specjalnie wyznaczonych punktach - szczegóły poniżej.

 

Głosowanie przez internet https://wawa.zetwibo.pl/voting/welcome

 Krótka Instrukcja głosowania

 • Wejdź na poniższą stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie
 • Wybierz Dzielnicę Mokotów
 • Wybierz Rejon 3
 • Na liści projektów zaznacz projekt nr 2 i 41, możesz jeszcze wybrać 3 dowolne projekty (lista projektów jest na trzech podstronach)
 • Wypełnij formularz z danymi osobowymi i wyślij

 

Głosowanie na kartach do głosowania

 • Wypełnij karte do głosowania - możesz ją wydrukować, karty są też dostępne w Urzędzie dzielnicy Mokotów.
 • pobierz kartę
 • Na liści projektów zaznacz projekt nr 2 i 41, możesz jeszcze wybrać 3 dowolne projekty
 • Wyślij kartę pocztą -  list powinien dotrzeć do Urzedu Dzielnicy Mokotów najpóźniej 30 czerwca
 • Zanieś kartę osobiście do Urzedu Dizelnicy Mokotów - adres Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/.27, Warszawa

 

Jeżeli nie masz 18 lat dołącz zgodę opiekuna prawnego

Szczdgóły głosowania na http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/jak-zag-osowa-na-projekty

Dodatkowe informacje dla Dzielnicy Mokotów  http://www.mokotow.waw.pl/strona-342-budzet_partycypacyjny.html,

Osobiście można oddać głos w Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/.27, w określone dni w dodatkowych punkatach, których lista znajduje się na strornie Urzędu Dzielnicy i oczywiście w każdym Urzędzie Dzielnicy na terenie m. st. Warszawy.