GŁOSUJ  NA  WIERZBNIE
MOKOTÓW,  REJON  3
PROJEKTY nr  2   i  41


 2  - PROJEKT ZAINSTALOWANIA PANELI SŁONECZNYCH W SZKOŁACH,

41 - PRZYWROCENIE TRAWNIKA I UZUPEŁNIENIE dRZEW (W MIEJSCU WYCIĘTYCH)

 


Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.

W Warszawie mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców od 0,5 do 1,1% budżetu dzielnicy. Więcej informacji http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/

 

Zgłoszone projekty zostały poddane weryfikacji, a następnie losowo nadano im numery - te numery bedzie trzeba wpisać na kartach do głosowania.

Wkrótce rozpoczną się spotkania informacyjne, a pod koniec czerwca  głoswanie. Można będzie głosować na maksymalnie 5 projektów. Listę pozytywnie zweryfikowanych projektów  można zobaczyć tutaj http://www.mokotow.waw.pl/page/file.php?id=6309

 

 

Głosowanie mozna głosować na maksymalnie 5 projektów z wybranego przez siebie rejonu stanowiącego część dzielnicy. Mokotów został podzielony na 8 rejonów. Wierzbno znalazło się w Rejonie 3.

 • Od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. można glosować na projekty przez Internet.
 • Można przesłać swój głos listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. - karty do głosowania będzie można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
 • Można także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach 20-30 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy, lub w 8-miu specjalnie wyznaczonych punktach - szczegóły poniżej.

 

Głosowanie przez internet https://wawa.zetwibo.pl/voting/welcome

 Krótka Instrukcja głosowania

 • Wejdź na poniższą stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie
 • Wybierz Dzielnicę Mokotów
 • Wybierz Rejon 3
 • Na liści projektów zaznacz projekt nr 2 i 41, możesz jeszcze wybrać 3 dowolne projekty (lista projektów jest na trzech podstronach)
 • Wypełnij formularz z danymi osobowymi i wyślij

 

 Głosowanie na kartach do głosowania

 • Wypełnij karte do głosowania - możesz ją wydrukować, karty są też dostępne w Urzędzie dzielnicy Mokotów.
 • pobierz kartę
 • Na liści projektów zaznacz projekt nr 2 i 41, możesz jeszcze wybrać 3 dowolne projekty
 • Wyślij kartę pocztą -  list powinien dotrzeć do Urzedu Dzielnicy Mokotów najpóźniej 30 czerwca
 • Zanieś kartę osobiście do Urzedu Dizelnicy Mokotów - adres Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/.27, Warszawa

 

 Jeżeli nie masz 18 lat dołącz zgodę opiekuna prawnego

Szczdgóły głosowania na http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/jak-zag-osowa-na-projekty

Dodatkowe informacje dla Dzielnicy Mokotów  http://www.mokotow.waw.pl/strona-342-budzet_partycypacyjny.html,

Osobiście można oddać głos w Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/.27, w określone dni w dodatkowych punkatach, których lista znajduje się na strornie Urzędu Dzielnicy i oczywiście w każdym Urzędzie Dzielnicy na terenie m. st. Warszawy.