MOKOTÓW,  REJON  3
PROJEKTY nr  41 

 


Projekt nr 41 - PRZYWRÓCENIE TRAWNIKA I UZUPEŁNIENIE DRZEW (W MIEJSCU WYCIĘTYCH)

Po ostatnim remoncie w miejscu trawnika pomiędzy drzewami została ułożona kostka brukowa, a następnie zaczęły usychać drzewa. Projekt dotyczy uzupełnienia szpaleru drzew - w miejsce czterech wyciętych drzew należy posadzić nowe. W celu zapewnienia dogodnych warunków zarówno środowiskowych dla ludzi (ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem powietrza) i drzew (zapewnienie odpowiedniej ilości gleby wokół drzew) należy w pasie pomiędzy drzewami (pomiędzy chodnikiem i jezdnią) usunąć nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podsypką, w to miejsce wysypać ziemię do powierzchni terenu i przykryć ją betonowymi ażurowymi płytami. Takie rozwiązanie zastosowano na sąsiednich ulicach, między innymi na ul. Joliot-Curie pomiędzy ul. Odyńca i ul. Gandhiego – jest tam miejsce dla samochodów i panują odpowiednie warunki dla drzew. Przywrócenie pasa ziemi pomiędzy drzewami i uzupełnienie wyciętych drzew poprawi warunki środowiskowe i estetykę ulicy, a przykrycie pasa ziemi pomiędzy drzewami betonowymi płytami ażurowymi pozwoli zachować obecnie istniejącą ilość miejsc parkingowych. Po likwidacji trawnika znacznie pogorszyły się warunki środowiskowe na tym odcinku ulicy. Ulica jest przegrzana od wczesnych godzin popołudniowych- jest to bardzo dotkliwe wioną i latem. Dodatkowo nadmierne wysuszenie powietrza oraz brak wystarczająco dużych fragmentów okrytej ziemi wokół drzew spowodowały uschnięcie czterech drzew i osłabienie pozostałych.


Przywrócenie pasa ziemi pomiędzy drzewami i uzupełnienie wyciętych drzew poprawi warunki środowiskowe i estetykę ulicy, a przykrycie pasa ziemi pomiędzy drzewami betonowymi płytami ażurowymi pozwoli zachować obecnie istniejącą ilość miejsc parkingowych. Po likwidacji trawnika znacznie pogorszyły się warunki środowiskowe na tym odcinku ulicy. Ulica jest przegrzana od wczesnych godzin popołudniowych- jest to bardzo dotkliwe wioną i latem. Dodatkowo nadmierne wysuszenie powietrza oraz brak wystarczająco dużych fragmentów okrytej ziemi wokół drzew spowodowały uschnięcie czterech drzew i osłabienie pozostałych.  Wiosną i latem trudno jest oddychać przechodząc tym fragmentem ulicy.Drzewa po pewnym czasie usychają z powodu braku wody i zbyt wysokiej temperatury

 

 

 

 

 

 

 

 

Ażurowe płyty betonowe to dobry przykład godzenia różnych interesów - z jedej strony umożliwiają parkowanie pojazdów - z drugiej, pozwalają na wnikanie wody do gruntu i zapobiegają nadmiernemu przegrzewaniu powietrza, dzięki czemu nie scną drzewa, które z kolei produkują tak potrzebny nam wszystkim tlen, a w gorące dni dają cień.

Te samochody z powodzeniem mogą stać na ażurowych płytach

 

 

 

Głosowanie można głosować na maksymalnie 5 projektów z wybranego przez siebie rejonu stanowiącego część dzielnicy.

  • Od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. można glosować na projekty przez Internet.
  • Można przesłać swój głos listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. - karty do głosowania będzie można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
  • Można także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach 20-30 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy, lub w 8-miu specjalnie wyznaczonych punktach - szczegóły poniżej.

 

Szczdgóły głosowania wkrótce na http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=1967