MOKOTÓW,  REJON  3
PROJEKT nr  2

 

Projekt nr 2 - PROJEKT ZAINSTALOWANIA PANELI SŁONECZNYCH W SZKOŁACH

Wykonanie kompleksowego projektu systemu paneli słonecznych (ogniw fotowoltaicnych) wytwarzających energię elektryczną wraz z instalacją dla pięciu szkół. Opracowanie powinno zawierać szczegółowe projekty techniczne dla każdej ze szkół, analizę ekonomiczną, kosztorysy, wskazanie źródeł dofinansowania (dotacje, kredyty preferencyjne itp.) . Celem wykonania dokumentacji jest ocena efektów ekonomicznych przedsięwzięcia i przygotowanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji. W wielu krajach w naszej szerokości geograficznej panele słoneczne są powszechnie stosowane, a koszty inwestycyjne zwracają sie po kilku latach. Budynki szkół bardzo dobrze nadają sie do realizacji takich inwestycji, gdyż mają stosunkowo duże powierzchnie płaskich, niezacienionych dachów. Cześć energii elektrycznej wytworzonej w panelach słonecznych mogłaby być wykorzystywana w szkole, a nadwyżki odsprzedawane do sieci energetycznej, zgodnie z zasadami energetyki prosumenckiej - szczegóły na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Prawdopodobnie najkorzystniejsze okaże się skorzystanie z nowego programu PROSUMENT przeznaczonego mn dla budynków użyteczności publicznej (program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Przy wykorzystaniu dofinansowań i prerencyjnych inwestycje można zrealizować bez angażolwania środków własnych, a kredyty spłacać pienędzmi zaoszczędzonmi na zakup prądu.

 

Dobre przygotowanie projektu z dokładną analizą ekonomiczną pozwoli na wybranie optymalnego modelu finansowania inwestycji - np. kredyt preferencyjny spłacany z zysków z energii elektrycznej wytwarzanej w panelach słonecznych.

 

Wykonanie dokumentacji jest niezbędne do przyszłych inwestycji, obniżających koszty bieżącej eksploatacji budynków szkół, utrzymywanych z budżetu dzielnicy. Doposażenie szkół publicznych w panele słonecznie ma też duży walor edukacyjny i promocyjny. Zrealizowanie takich instalacji ma szanse zweryfikować rozpowszechnione w Polsce przekonanie, że "u nas jest za mało słońca". W krajach Europy Północnej i w Krajach Skandynawskich takie instalacje są powszechnie stosowane.

Zaletą paneli fotowoltaicznych jest to, że ich wydajność wzrasta w niskich temperaturach, czyli bardzo dobrze pracują w słoneczne zimowe dni.

Kilka przykładowych instalacji można obejrzeć na poniższych zdjęciach

 

 

 

 


 

 Głosowanie można głosować na maksymalnie 5 projektów z wybranego przez siebie rejonu stanowiącego część dzielnicy.

  • Od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. można glosować na projekty przez Internet.
  • Można przesłać swój głos listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. - karty do głosowania będzie można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
  • Można także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach 20-30 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy, lub w 8-miu specjalnie wyznaczonych punktach - szczegóły poniżej.

 

Szczdgóły głosowania wkrótce na http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=1967